Plug obrtač model Step predstavlja jedan od osnovnih modela plugova obrtača kompanije Moro Aratri. Kod ovog modela podešavanje širine brazde je ručno, u koracima. Standardna oprema svih plugova modela Step jesu mehaničko podešavanje širine brazde, zaštitni šrafovi glava pluga, raonici sa izmenljivim vrhom kao i pretplužnjaci. Najbitnija karakteristika ovih plugova jeste da čak i plugovi sa 2 brazde imaju minimalnu dimenziju grede 120 x 120 mm, što se ne može reći za druge konkurentne plugove. Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas.

Modeli:

Agritechnicom doo