Model Warrior predstavlja seriju plugova obrtača sa hidrauličnim podešavanjem širine brazde. Standardna oprema ovih plugova su hidraulično podešavanje širine brazde, pretplužnjaci, sigurnosni vijci, raonici sa izmenljivim vrhom. Ovi plugovi obrtači imaju minimalnu dimenziju grede od 120 x 120 mm. Za više detalja kontaktirajte nas.

Modeli:

Agritechnicom doo