ARAG RAZVODNICI

Glavni ručni razvodnik

Povezuje se sa ventilima sekcija, T5 priključak sa šnalom. Do 150 lit/min.

Mehanički razvodnik 5 sekcija

Razvodnik ima ventile za finu regulaciju. Isključivanjem sekcija pritisak neće skočiti.

Glavni elektro razvodnik

Ovaj elektro razvodnik se koristi za uključivanje/isključivanje cele prskalice iz kabine. Može se naknadno ugraditi na bilo koju prskalicu.

Prekidačka kutija

Spajaju se sa elektro razvodnicima. Mogu biti sa 1 ili više prekidača.

Glavni elektro razvodnik sa el podešavanjem pritiska

Ovaj razvodnik omogućava uključivanje ili isključivanje cele širine krila kao i podešavanje pritiska iz kabine traktora.

Elektro razvodnik sa 5 sekcija

Razvodnik sa 5 sekcija i finom regulacijom. Isključivanjem sekcija ne dolazi do podizanja pritiska.

Prekidačka kutija 5 prekidača

Koristi se za kontrolisanje elektro razvodnika. Uključivanje, isključivanje cele prskalice ili pojedinačnih sekcija. Elektro kontrola pritiska.

Elektro ventil krila

Bez povratnog voda (bypass)

Manometar u kabini

0-25 bar sa crevom dužine 6m

Elektro razvodnik za atomizere

Sa 2 elektroventila, jedan za levu, drugi za desnu stranu. Ručno podešavanje pritiska.

Mehanički razvodnik

Poseduje bypass ventile sa finom regulacijom. Isključivanjem sekcija ne dolazi do porasta pritiska.

Mehanički razvodnik + el uključivanje

Mehanički razvodnik sa glavnim električnim ventilom. Mehanički se uključuju/isključuju pojedinačne sekcije. Cela prskalica se može uključiti/isključiti uz pomoć komandne kutije iz kabine. Pritisak se podešava mehanički na razvodniku.

Mehanički razvodnik + el uključivanje + el kontrola pritiska

Mehanički razvodnik sa glavnim elektro ventilom i elektro ventilom za pritisak. Sekcije se mehanički uključuju i isključuju, a cela prskalica se može uključiti ili isključiti uz pomoć kutije u kabini. Pritisak se podešava takođe uz pomoć kutije u kabini traktora.

Električni razvodnik

Sve sekcije se kontrolišu uz pomoć kutije u kabini. Podešavanje pritiska se takođe radi u kabini. Razvodnik ima elektro ventile sa baypass-om pa prilikom isključivanja sekcije ne dolazi do porasta pritiska.

Električni razvodnik + kompjuter

Električni razvodnik sa kompjuterom Bravo 180S. Automatska regulacija norme na osnovu senzora brzine i merača protoka. U kompjuter se unosi norma i on dalje preuzima doziranje.

Električni razvodnik za Atomizer

Sastoji se od 4 elektroventila. Jedan glavni elektroventil za uključivanje/isključivanje celog atomizera. 2 elektroventila, jedan za levu, jedan za desnu stranu. Četvrti elektroventil služi za podešavanje pritiska. Svim ventilima se komanduje uz pomoć kutije u kabini traktora.

Ovde možete prelistati katalog razvodnika i prekidačkih kutija. 

Agritechnicom doo